Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Lista

Publikacje naukowe (w liście znajdują się publikacje nie starsze niż 5 lat.)

 1. J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; E. Sočo, Stałe związki kompleksowe jonów tytanu(IV) z sulfonową pochodną moryny, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2021 Rzeszów
 2. J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Sočo, Adsorpcja flawonoidów na uporządkowanych mezoporowych materiałach krzemionkowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2021 Rzeszów
 3. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz, Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2021 Rzeszów
 4. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz, Nauka i praktyka w świecie flawonoidów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2021 Rzeszów
 5. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska-Pezda; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała, Badania równowagi reakcji kompleksowania chryzyny z jonami Er(III) w układach: woda - metanol i woda - metanol - 1,4-dioksan, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2021 Rzeszów
 6. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; E. Pieniążek; E. Sočo; E. Woźnicka, Aktywność biochemiczna sulfonowych pochodnych moryny, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2020 Rzeszów
 7. J. Kalembkiewicz; B. Papciak, Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne: obliczenia chemiczne i problemy, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2020 Rzeszów
 8. J. Kalembkiewicz; B. Papciak, Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach: obliczenia chemiczne i problemy, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2020 Rzeszów
 9. J. Kalembkiewicz; D. Pająk; E. Sočo, Multi-component sorption and utilization of solid waste to simultaneous removing basic dye and heavy metal from aqueous system, 2020
 10. J. Kalembkiewicz; E. Sočo, Characterisation and utilisation of solid waste from coal combustion to modelling of sorption equilibrium in a bi-component system metal-dye, 2020
 11. J. Kalembkiewicz; E. Sočo, Immobilizing and Removal of Cadmium and Rhodamine B from an Aqueous System by Converting Solid Waste from Poland; Studies of Equilibrium and Kinetic Sorption, 2020
 12. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz, Świat flawonoidów w badaniach naukowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2020 Rzeszów
 13. J. Kalembkiewicz; R. Rawski; P. Sanecki, Units and Methods of Proteolytic Activity Determination, 2020
 14. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, Comparative study on the characteristics of coal fly ash and biomass ash geopolymers, 2019
 15. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, Study of potential availability of heavy metals to phytoremediation to use of ash from biomass combustion, 2019
 16. J. Kalembkiewicz; D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał, Electrodeposition of nickel from alkaline NH4OH/NH4Cl buffer solutions, 2019
 17. J. Kalembkiewicz; E. Sočo, Enhanced sorption capacity of a metal-dye system from water effluents by using activated industrial waste, 2019
 18. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, A Novel Class of Industrial Ash-Based Geopolymer: Synthesis, Properties and Fractionation of Selected Heavy Metals, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, 2018 New York (USA)
 19. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, The Physicochemical Properties and Composition of Biomass Ash and Evaluating Directions of its Applications, 2018
 20. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sočo, Konkurencyjna sorpcja zasadowego barwnika organicznego oraz jonu metalu ciężkiego w układzie dwuskładnikowym na utlenionym odpadowym materiale mineralnym, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2018 Lublin
 21. J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sočo, Usuwanie jonów Pb(II) oraz Cd(II) w układzie jedno- i dwuskładnikowym (Pb-Cd) za pomocą modyfikowanego chemicznie lotnego popiołu węglowego, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2018 Lublin
 22. J. Kalembkiewicz; E. Sočo, The Application of Waste Material after Chemical Modification for Removal of Heavy Metal and Cationic Dye in Single-and Bi-component Systems, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, 2018 New York (USA)
 23. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz, Współczesne trendy badań w świecie flawonoidów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2018 Rzeszów
 24. J. Kalembkiewicz; Z. Komosa; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Mendyk; A. Nowicka; M. Rawski; E. Sočo; W. Sofińska-Chmiel, Badania spektralne sulfonowych pochodnych kwasu kwercetyno-5'-sulfonowego, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2018 Lublin
 25. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; D. Kamiński; A. Kozioł; A. Kuźniar; U. Maciołek; L. Mazur; E. Mendyk, Badania strukturalne i spektroskopowe kompleksu kwasu kwercetyno-5'-sulfonowego z kationem sodowym, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2018 Lublin
 26. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek, Sulfonowe pochodne związków flawonoidowych – kompleksy żelaza(II) z solą sodową kwasu moryno-5’-sulfonowego (NaMSA), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp.z o.o., 2018 Lublin
 27. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; E. Woźnicka, Kompleksy chelatowe Cu(II) z ligandem moryno-5’-sulfonowym (MSA), OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2018
 28. Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała, Preparation, spectral properties and thermal decomposition of new ternary complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline, 2018
 29. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, Badania morfologii, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych popiołu ze spalania biomasy, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, 2017 Lublin
 30. J. Kalembkiewicz; E. Sočo, Kinetic and Thermodynamic Studies on the Adsorption of Cadmium(II) Ions from Aqueous Solution by Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, 2017 New York (USA)
 31. J. Kalembkiewicz; E. Sočo, Konwersja chemiczna popiołu lotnego i jej wpływ na sorpcję kationowego barwnika organicznego oraz jonów miedzi(II) w układzie jedno- i dwuskładnikowym, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, 2017 Kraków
 32. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; L. Zapała, Kompleksy jonów gadolinu(III) z wybranymi kwasami aminobenzoesowymi, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2017 Lublin
 33. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała, Związki kompleksowe kwasu niflumowego i 1,10-fenantroliny z jonami europu(III), UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2017 Lublin
 34. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; L. Zapała, Complexes of aminobenzoic acids: A comprehensive review concerning synthesis, physical chemistry, structure and application, 2017
 35. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; L. Zapała, Synteza i charakterystyka właściwości kompleksów jonów gadolinu(III) z kwasem niflumowym i 1,10-fenantroliną, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, 2017 Lublin
 36. J. Kalembkiewicz; P. Sanecki; P. Skitał, Ekspertyza w zakresie oceny przydatności pestek z wiśni (czereśni, śliwy) do celów opałowych jako zamiennik węgla w formie groszku, drewna i peletu, 2017
 37. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek, Kompleks Mn(II) z ligandem moryno-5'-sulfonowym (MSA) - synteza, aktywność antyoksydacyjna, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, 2017 Lublin
 38. Y. Bazel; M. Dranka; J. Kalembkiewicz; Y. Ostapiuk; O. Timoszuk; A. Tupis; E. Woźnicka; L. Zapała, 1-[(5-Benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol: X-ray structure, spectroscopic characterization, dissociation studies and application in mercury(II) detection, 2017
 39. Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała, Spectroscopic study, thermal investigation and evolved gas analysis(EGA) during pyrolysis and oxidative decomposition of new binuclear complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) with N-phenylanthranilic acid, 2017
 40. Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; V. Mateichyk; Y. Ostapiuk; O. Timoszuk; A. Tupis; E. Woźnicka, Synthesis, structural characterization and thermal studies of a novel reagent 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol, 2017
 41. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, Ekstrakcja sekwencyjna i specjacja cynku oraz manganu z gleby ze składowiska odpadów pogalwanizacyjnych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 42. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, Ekstrakcja sekwencyjna wybranych metali jako metoda oceny wpływu odpadów przemysłowych na środowisko, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, 2016 Lublin
 43. D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak, Physicochemistry, morphology and leachability of selected metals from post-galvanized sewage sludge from screw factory in Łańcut, SE Poland, 2016
 44. J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak; E. Soco; L. Zapała, Zastosowanie naturalnego biosorbentu w procesie sorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 45. J. Kalembkiewicz; E. Soco, Badania rentgenograficzne modyfikowanego lotnego popiołu węglowego oraz ocena właściwości sorpcyjnych względem jonów ortofosforanowych(V) z wykorzystaniem technik spektroskopowych, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 46. J. Kalembkiewicz; E. Soco, Badanie kinetyki procesu adsorpcji jonów Cr(VI) na kalcynowanym diatomicie za pomocą spektrofotometrii UV-VIS, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 47. J. Kalembkiewicz; E. Soco, Comparison of adsorption of Cd(II) and Pb(II) ions on pure and chemically modified fly ashes, COMMITTE OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES, 2016
 48. J. Kalembkiewicz; E. Soco, Wpływ modyfikacji chemicznej lotnego popiołu węglowego na adsorpcję jonów ołowiu(II) w obecności jonów kadmu(II) w układzie jedno- i dwuskładnikowym, Politechnika Częstochowska, 2016
 49. J. Kalembkiewicz; M. Kopacz; J. Pusz, Współczesne aspekty badań flawonoidów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 50. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek, Synteza kwercetyno-5’-sulfonianiu arsenu(III) jako potencjalnego produktu detoksykacji , WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, 2016 Lublin
 51. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała, Kompleksy jonów ceru(III) i prazeodymu(III) z kwasem mefenamowym - synteza i badania właściwości spektroskopowych, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 52. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała, Synteza i badania właściwości fizykochemicznych kompleksu kwasu mefenamowego z jonami gadolinu(III) , MŁODZI NAUKOWCY, 2016 Poznań
 53. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała, Synteza i badania właściwości spektroskopowych kompleksów jonów europu(III) z kwasem N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną , UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 54. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; J. Pusz; L. Zapała, Spektrofotometryczne badania reakcji kompleksowania moryny z jonami palladu(ii) w układach wodno-metanolowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 55. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; L. Zapała, Potencjometryczne badania równowag kwasu mefenamowego w roztworach wodnych i wodno-organicznych , UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 56. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; L. Zapała, Spektrofotometryczne badania reakcji kompleksowania rutyny z jonami palladu(II) w układach wodno-metanolowych , UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 57. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; T. Pietryga; J. Pusz; L. Zapała, Charakterystyka spektralna oraz analiza właściwości kwasowo-zasadowych moryny z wykorzystaniem metod obliczeniowych , MŁODZI NAUKOWCY, 2016 Poznań
 58. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; T. Pietryga; L. Zapała, Charakterystyka właściwości spektralnych kwasu mefenamowego z wykorzystaniem kwantowo – mechanicznych metod obliczeniowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 59. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała, Kompleksy 3-hydroksyflawonu z wybranymi jonami lantanowców, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 60. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; U. Maciołek; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Woźnicka; L. Zapała, Związki kompleksowe Sm(III) i Eu(III) z solą sodową kwasu moryno-5’-sulfonowego , UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 61. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała, Synteza i badania składu oraz właściwości spektralnych kompleksów jonów Gd(III) z kwasem 5-chloroantranilowym, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 62. J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; U. Maciołek; L. Zapała, Nowe dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów lantanu(III) z kwasem N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną , WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, 2016 Lublin
 63. J. Kalembkiewicz; O. Timoszuk; A. Tupis; K. Tupys, Improving the determination of Cu(II) ions with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol using micellar solutions of Triton X-100, 2016
 64. J. Kalembkiewicz; R. Petrus, Trendy badań w naukach chemicznych: nauki ścisłe: dziedziny nauk matematycznych, chemicznych i fizycznych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 65. J. Kalembkiewicz; R. Petrus, Trendy badań w naukach technicznych i przyrodniczych: nauki techniczne i ścisłe: dziedziny nauk technicznych, matematycznych, chemicznych i fizycznych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 66. J. Kalembkiewicz; Y. Ostapiuk; O. Timoszuk; A. Tupis; L. Zapała, 1-[(5-benzylo-1,3-tiazol-2-ilo)diazenylo]naftalen-2-ol: nowy reagent do oznaczania śladów rtęci(II), UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 67. M. Dranka; J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; M. Superson; E. Woźnicka, Badania aktywności antyoksydacyjnej i stabilności termicznej kompleksów Co(II), Ni(II) i Zn(II) z sulfonową pochodną hydroksyflawonu (ligandem moryno-5’-sulfonowym – MSA), OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 68. P. Hoczela; J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; U. Maciołek; K. Nawojska; J. Pusz; M. Pytel, Kompleksy luteoliny z jonami manganu(II), OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów
 69. P. Hoczela; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; K. Nawojska; L. Zapała, Spektroskopowe badania stałych produktów kompleksowania luteoliny z jonami glinu, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, 2016 Lublin
 70. Ł. Byczyński; J. Kalembkiewicz; M. Kosińska; A. Kuźniar; U. Maciołek; E. Woźnicka; L. Zapała, Synteza i badania właściwości kompleksu kwasu mefenamowego z jonami terbu(III), OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2016 Rzeszów

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję